Petice za vytvoření Nobelovy ceny za boj proti změně klimatu

V říjnu byla vydána speciální zpráva OSN Klimatická Změna s alarmující předpovědí, ale byla rychle pohřbena před veřejností neustálými nejnovějšími zprávami v médiích.

Mobilizování lidu k boji proti klimatické změně začíná získáním množství prostoru v médiích. V týden vydání zprávy byli také vyhlášeni výherci Nobelovi Ceny.

Jako nejprestižnější z ocenění, Nobelova Cena zaujímá v médiích týdenní prostor a její držitelé získávají platformu na rok.

Alfred Nobel, ve své vůli, specifikoval, že tyto ocenění jsou pro lidi, ze kterých by lidstvo mělo největší užitek.

My věříme, že boj s globálním oteplováním není již pouze v zájmu lidstva, ale prostředkem k jeho zachování. Proto, skrze tuto petici, žádáme představenstvo Nobelovi Ceny o vytvoření nové kategorie pro boj proti klimatickým změnám.

Zjisti víc o tom, jak by ocenění fungovalo: www.climatechangenobelprize.org Sleduj nás na Twitter @NobelPetition nebo na našem Facebook