Petice za vytvoření Nobelovy ceny za boj proti změně klimatu

V říjnu byla vydána speciální zpráva OSN Klimatická Změna s alarmující předpovědí, ale byla rychle pohřbena před veřejností neustálými nejnovějšími zprávami v médiích.

V týden vydání zprávy byli také vyhlášeni výherci Nobelovi Ceny.

Alfred Nobel, ve své vůli, specifikoval, že tyto ocenění jsou pro lidi, ze kterých by lidstvo mělo největší užitek.

My věříme, že boj s globálním oteplováním není již pouze v zájmu lidstva, ale prostředkem k jeho zachování. Proto, skrze tuto petici, žádáme představenstvo Nobelovi Ceny o vytvoření nové kategorie pro boj proti klimatickým změnám.

Zjisti víc o tom, jak by ocenění fungovalo: www.climatechangenobelprize.org Sleduj nás na Twitter @NobelPetition nebo na našem Facebook